Vilnies nr. 90 lapkričio 21 d.

Redakcijos skiltis 
Prieš porą savaičių Molėtuose, pakeliui į Pabradę, sustojusi karinės technikos kolona daliai mūsų suteikė daug džiaugsmo - ne kasdien juk gali pamatyti, pačiupinėti rankomis ar net savarankiškai palaikyti šiuolaikiškus ginklus, kiti gi (tiesa, jų nebedaug...) tik nerimastingai kinkavo galvomis, nes jie dar mena laikus, kai karinės kolonos nieko gero nežadėjo. Molėtiškiai smalsavo apie techniką, bendravo su geranoriškai nusiteikusiais kariais, tad pažinčiai su visuomene skirta diena pasisekė... Tos  iš dalies draugiškosios pažinties viduriniajai molėtiškių kartai užteko dar ir tuomet, kai šalia Molėtų daugelį metų buvo sovietų armijos dalinys, iš kurio dažnokai mieste lankydavosi kariškiai, eiliniai kareivėliai, pravažiuodavo jų technika ar net jos kolona, primenant visiems, kad esame saugomi. Tik tuomet dar ne visi žinojome nuo ko. Atrodo, tiksliau, tai paaiškėjo vėliau, nuo mūsų pačių poreikio būti laisvais... Dabar laikai pasikeitė. Tapome laisvi nuo svetimų karių šeimininkavimo, sukūrėme savo karines struktūras, atsisakėme privalomosios tarnybos (nors jau kalbama, kad reiktų gal prie jos sugrįžti, nes nebebus kam šalies ginti), turime šaulių, savanorių organizacijas ir jautėmės saugiai. Dabar gi, kuomet ne taip toli vyksta tikras karas, kuomet vienos didelės valstybės vadovas rengiasi atstatyti savo nesveikoje vaizduotėje susikurtos savosios šalies ribas ar atnaujinti tai, kuo mūsų šalis stengėsi atsikratyti pusė praėjusio amžiaus, pamatėme, kad esame realiame pavojuje. Baltijos šalys Rusijos vadovo kalbose pasigirsta vis dažniau ir grėsmingiau. Tuo tarpu mūsų šalyje vykdomos NATO šalių pratybos dar labiau sustiprina pojūtį, kad visai netoli alsuoja pragaro mašina, prie kurios vairo ambicingas saugumietis, anų laikų šios mokyklos auklėtinis, kuriam svetimos emocijos ir atrodo, sveikas protas... Sekmadienį minėsime Lietuvos karių dieną. Ir šiuokart jos išvakarėse kalbama ne apie šventinius renginius, o apie reagavimą į Rusijos veiksmus. Kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas visuomenę informavo, kad Lietuvoje daugės NATO karinių pratybų skaičius, NATO vadovybei pranešta apie ketinimus į nacionalines pratybas kviesti ir kitų NATO šalių karius, jau sutarta dėl Vokietijos, Danijos, Portugalijos ir Belgijos karių dalyvavimo kitąmet. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota po kuopą amerikiečių ir vengrų karių, pratyboms atvyko danų karių kuopa. Lietuvos kariuomenės dienos proga J.V.Žukas sakė, kad kariuomenė sieks trijų pagrindinių tikslų: didinti kariuomenės parengtį, komplektuoti karinius vienetus personalu ir tobulinti karių kovinį rengimą. Tad planuojama plėsti poligonus, adaptuoti pratybų scenarijus... Aišku, kad kolonų ir kariškių dažniau matysime ir mes, nes Pabradės poligonas, apie kurio didinimo galimybes jau kalbama ir viešumoje, čia pat... 
Politikos apžvalgininkų, kurie šiandien tarpusavyje nesutaria dėl galimos ar negalimos grėsmės Lietuvai, kuri yra koridorius Rusijai į Kaliningradą, aršių diskusijų viešumoje vis daugėja. Kiekvienas turime pasidaryti savo išvadas. Tuo tarpu Lietuvos kariuomenės dienos proga Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, kreipdamasis į visuomenę rašo, kad kariuomenė be visuomenės ar valstybės neturėtų prasmės ir pagrindo veikti, o valstybė ir visuomenė be kariuomenės būtų pažeidžiama. Ypač šiandien yra gyvybiškai svarbu suvokti, kad mes visi - kariuomenė, visuomenė ir pati valstybė esame sujungti tvirtų nepertraukiamų saitų ir tik palaikydami vieni kitus galėsime gėrėtis sėkmės derliumi...

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą