Pirmadienį, lapkričio 28 d., prasideda „Gerumas mus vienija“ akcija, kurią Lietuvos Caritas rengia jau 25 metus iš eilės. „Gerumas mus vienija“ akcijos metu surinktos lėšos pasitarnaus Molėtų krašto sunkiai besiverčiančioms šeimoms, vienišiems seneliams, nelaimių ištiktiems žmonėms, ligoniams.

Skaityti daugiau...

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungoje (ŽNS) ukrainietė Jelena jau kaip saviškė ir yra labai laukiama viešnia. Tiesa, dabar moteris rečiau apsilanko, nes prieš kurį laiką keitėsi jos gyvenamoji vieta ir iš Molėtų buvo perkelta gyventi į Inturkės „Bendrystės centrą“. Nuo karo pabėgusi į Lietuvą 78 metų senjorė šypsosi. Koks stebuklas, pasakoja, kad Inturkėje ji gyvenanti su moterimi iš to paties Lisičansko miesto, kuriame gyveno ir Jelena. „Anksčiau nebuvome pažįstamos,“ - purtė galvą ukrainietė, pajuokavusi, kad reikėjo pabėgti į Lietuvą, apsigyventi Molėtų rajone, kad jos susipažintų...

Skaityti daugiau...


Persikraustymas dažnai kelia nerimo jausmą, kuris neretai išauga į streso pojūtį. Ir nesvarbu, ar keičiate gyvenamąją vietą, ar perkeliate savo verslą iš vienos vietos į kitą. Abiem atvejais tai keliantis iššūkių ir galvos skausmą procesas. 

Skaityti daugiau...

Man, Algirdui Meilui, 2022 metų lapkričio 2 dieną (per Vėlines) sukako 87-eri. Asmens dokumentuose yra įrašytas ir antras vardas - Boleslovas, kuris atsirado pagal senelės Marijonos Petniūnaitės Meiluvienės įsakymą. "Vaikas turi turėti šventą, bajorišką vardą, nes aš esu bajoriškos kilmės", - sakė senelė. Taigi aš, Algirdas Boleslovas Meilus pirmuosius gyvenimo žingsnius žengiau Perkalių kaime, Molėtų rajone (pagal tuometinį administracinį paskirstymą Ukmergės apskrityje, Balninkų valsčiuje).

Skaityti daugiau...

Daugeliui molėtiškių pažįstama Diana Dranseikienė, kuri neatsiejama mūsų krašte nuo sportinių šokių sūkurio, į kurį jau įsuko kelias kartas molėtiškių vaikų, šiandien jau save vadina  molėtiške. Nors gimusi ir augusi Ukmergėje, bet Molėtai nuo pat mažų dienų buvo jos kraštas. Juk čia prabėgo visos vaikystės vasaros, kurias ji leisdavo pas mylimą močiutę, mamos mamą, Molėtų priemiesčio kaime itin gražiu pavadinimu – Lėliai, sodyboje, apsuptoje gražaus beržynėlio ir didelio pušyno. Su močiute, tiesa, prieš keletą metų iškeliavusia Amžinybėn, Dianą siejo labai artimas ryšys.

Skaityti daugiau...