Minint  Petro Tarasenkos (1892–1962) – Lietuvos karininko, archeologo, muziejininko 130-osioms gimimo metines, vis norisi grįžti prie jo apysakoje (1956) „Užburti lobiai“ aprašytų paslaptingų reiškinių. Tai dabar apie Avinėlio ežero atsiradimą ir aukso statines jo dugne.

Skaityti daugiau...

Pelkės tai – pasaulio inkstai. Jos atlieka labai svarbų vaidmenį ekosistemoje. Todėl dauguma pelkių yra paskelbtos telmologiniais draustiniais ar rezervatais. Mano augalų paieškoms tinkamiausios yra aukštapelkės. Jose auga pušys, kuriose ir ieškau raganos šluotų. O jei miške rudenį aptinki šluotą, tai pavasarį atvykęs skinti, gali neberasti ne tik šluotos, bet ir viso miško. Pelkėse kitaip, ypač kurios paskelbtos telmologiniais draustiniais.

Skaityti daugiau...

Jei Lietuva – Marijos žemė, tai Molėtų kraštas – palaimintųjų kraštas. Dėkodami už Palaimintąjį Mykolą Giedraitį, už Palaimintąjį Teofilių Matulionį, turime būti dėkingi ir už pasauliečius, kurie pasitarnauja ir Šventųjų reikaluose. Tai – neseniai savąją kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto, kraštietis Petras Zapolskas bei jį pakeitusi dabartinė ambasadorė  - Sigita  Maslauskaitė-Mažylienė.

Skaityti daugiau...

Molėtų rajono vaikų savarankiško gyvenimo namuose tradiciniame globėjų padėkos vakare, kuriame džiaugtasi globėjais, jiems dėkota, buvo apdovanota ir pagerbta 82 metų senjorė Kristina Matulionienė, kuri išaugino ir į gyvenimą išleido keturis globotinius. Vaikų savarankiško gyvenimo namų direktoriaus pavaduotoja Žydrūnė Vaidachovičienė, prieš įteikiant dovanas ir padėką už rūpestį, suteiktą šilumą, saugumą, jautriai kalbėjo, kad tai simbolinis paskutinysis susitikimas su Kristina globos centre: „Ačiū šauniajai globėjai ir jos anūkui Jonui, kurie noriai bendravo, bendradarbiavo, dalyvavo globos centro veiklose...“

Skaityti daugiau...

2022 m. sukako 50 metų, kai lietuviai pradėjo leisti katalikiškąjį laikraštį „Kronika“. Šalies Seimas šiuos metus paskelbė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais. Vyko daug įvairiausių renginių šiam įvykiui pažymėti, prisiminti „Kronikos“ leidėjai. Tarp jų -Angelė Joteikaitė (Andžela Joteika), gimusi 1927 m. Molėtų r., Balninkų s., Perkalių k.
1928 m. vienerių metų sulaukusią Angeliutę tėvai Uršulė Meilutė Joteikienė ir Povilas Joteika iš Lietuvos  išsivežė į Braziliją. Kartu su Angele ir tėvais plaukė laivu per Atlanto vandenyną vyresnė jos sesuo Julija ir brolis Stasys.

Skaityti daugiau...