Birštone įvyko Kaišiadorių vyskupijos metrikos dokumentų skaitmeninimo rezultatų pristatymas, projekto įgyvendintojai – Vyriausiojo archyvaro tarnyba - Kaišiadorių vyskupijai perdavė kompiuterio laikmeną su 43 vyskupijos parapijų metrikų knygų ir kitų dokumentų skaitmeninėmis kopijomis.

Skaityti daugiau...

Sausio mėnesio pabaigoje rajono Eismo saugumo komisijoje vienu iš svarstomų klausimų buvo ir komisijos pirmininko savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Žvinio pateiktas vienas iš papildomų klausimų apie Amatų gatvėje, Molėtuose esančią situaciją.

Skaityti daugiau...

Neseniai įvykusiame rajono tarybos posėdyje buvo patvirtintas svarbiausias rajono metų dokumentas – biudžetas, sulaukęs ir dalykiško svarstymo bei konkrečių pasiūlymų, įvairių komentarų, kurie, regis, turėjo būti apsvarstyti dar vykstant komitetų posėdžiams. Tačiau, kaip žinia, toks politikavimas dažnai pakelia momentinius reitingus, taip reikalingus ir vietinėje politikoje. Rajono biudžeto sandaroje „pasislėpusius“ skaičiukus, tiksliau  - po jais numatytus darbus, paprašytas pakomentuoti rajono meras Saulius Jauneika pirmiausia atmetė priekaištus dėl neva per menko biudžeto išviešinimo prieš jį tvirtinant.

Skaityti daugiau...

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Utenos aps. VPK) kartu su partneriais sėkmingai baigė įgyvendinti INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-082 „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje“, „SYNERGY FOR SECURITY“.

Skaityti daugiau...

Penktadienį visoje Lietuvoje vienu metu lietuvių kalbos mylėtojai rašė nacionalinį diktantą. Molėtuose diktantą kvietė rašyti Molėtų viešoji biblioteka, Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnyba. Taip pat diktantą buvo galima rašyti Girsteitiškio, Dapkūniškių, Inturkės kaimo bibliotekose, Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijose.

Skaityti daugiau...