Molėtiškis „Vilnies“ skaitytojas, pastebėjęs vaizdo stebėjimo kamerą prie konteinerių Melioratorių gatvėje, Molėtuose, pasidžiaugė, kad galbūt ši priemonė apsaugos nuo netvarkingų ir atsakomybės stokojančių žmonių, verčiančių prie bendro naudojimo konteinerių ir baldus, ir buitinę techniką bei statybines atliekas...

Skaityti daugiau...

Molėtų rajono savivaldybės administracijos statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Vasaravičienė, kalbėjusi apie praėjusius metus žemdirbiams, akcentavo, kad 2017 metai buvo vieni iš nepalankiausių metų žemdirbiams.
-Iškritęs gausus kritulių kiekis padarė didelių nuostolių, suprastėjo grūdų kokybė, dalyje laukų liko nenuimtas derlius, neaparti laukai ir nepasėti žiemkenčiai.

Skaityti daugiau...

Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamente praėjusį ketvirtadienį įvyko Lietuvos sportui nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonija. Aukso medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ buvo apdovanota Molėtų kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gailutė Keliuotienė.

Skaityti daugiau...

Molėtų rajono savivaldybė susirūpinusi ir labai atsakingai tiria atvejį, kai dėl galimai netinkamai teiktų Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro gydytojos paslaugų po kelių dienų staigia mirtimi mirė pacientė. Nuoširdžiai užjausdami Danutę ir Steponą Noreikas dėl dukros netekties, gavę jų skundą iškart kreipėmės į Pirminės sveikatos priežiūros centro vadovybę, kad  paaiškintų, kokių veiksmų buvo imtasi atsitikus šiai nelaimei, pateiktų neplaninio medicininio vidaus audito medžiagą ir informuotų, kaip įstaigoje kontroliuojamas gydytojų darbas. Pirminės sveikatos priežiūros centras atliko neplaninį auditą, tačiau iš audito išvados nėra aišku, ar gydytojos teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitiko teisės aktų reikalavimus, ir ar tai turėjo įtakos pacientės staigiai mirčiai.

Skaityti daugiau...

Kaip informavo Molėtų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vyriausiasis specialistas – maisto produktų inspektorius Vygantas Dirma, nuo šių metų keičiasi Molėtų VMVT kontroliuojamų subjektų, susijusių su maitinimo paslaugų teikimu, patikrinimų dažnis. „Iš esmės pasikeitė šių subjektų suskirstymas į rizikos grupes. Mažiausiai rizikingi subjektai, tai yra, smulkūs prekybininkai, prekiaujantys ilgai negendančiais produktais, barai, mobilieji vežimėliai, prekiautojai prekyvietėse, mažmeninė prekyba degalinėse pagal planą bus tikrinami vieną kartą per šešis metus.

Skaityti daugiau...