Molėtų menų mokykla, jau daugelį metų prisiglaudusi prie vaikų lopšelio darželio „Vyturėlis“, prabanga, patogumu, erdve ar kuo nors kitu, kas susiję su patalpomis, girtis tikrai negali. Nors, atvirai pasakius, to daryti niekad negalėjo, nuo pat įsteigimo prieš daugiau nei penkis dešimtmečius. Gal todėl čia išugdoma tiek daug talentų, kurie garsina Molėtus šalyje ir net už jos ribų, kurie čia nesibodi sugrįžti ir surengti savo koncertus ar pasidalinti patirtimis, patarimais. Galbūt tikrai ne sukurtoje aplinkoje glūdi esmė, turinys - kitur, bet visgi civilizuotame pasaulyje turi būti ir atitinkama aplinka bei komfortas darbui ir mokymuisi.

Skaityti daugiau...

Po jau trečiojo Luokesos garažų bendrijos susirinkimo  (anksčiau rašėme apie pirmuosius du) lyg ir yra pokyčių šios bendrijos valdyme, kadangi buvo renkamas bendrijos pirmininkas, kuriuo sutiko būti molėtiškis Mečislovas Dvilevičius. Jeigu kam kiltų klausimas, kodėl tiek dėmesio skiriama būtent šiai bendrijai, reiktų priminti, jog ne vienas jos narys kreipėsi į redakciją dėl nežinios, kas už ką atsakingas, kur ir kaip mokėti reikiamus mokesčius ir pan. Galų gale, kreipusis į rajono savivaldybės administraciją, situacija imta spręsti už susirinkimų organizavimą paskiriant atsakingu savivaldybininką.

Skaityti daugiau...

Molėtų rajono savivaldybės centrinės aikštės rekonstrukcija prasidėjo nuo griovimo darbų – praėjusią savaitę buvo griaunamas senutėlis medinis sutrešęs gyvenamasis namas savivaldybės kaimynystėje – P. Cvirkos gatvėje. Šiame pastate, priklausančiame savivaldybei, buvo socialiniai būstai. Iki nugriaunant pastatą, kurio remontuoti nebevertėjo, vienam nuomininkui suteiktas kitas socialinis būstas, o antras nuomininkas teismo sprendimu už skolas buvo iškeldintas prieš kurį laiką.

Skaityti daugiau...

Penktadienį iškilmingame Seimo posėdyje Lietuvai, ištaręs priesaikos žodžius "Aš, Gitanas Nausėda, prisiekiu Tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus, saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Prisiekiu sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas" šalies vadovo pareigas pradėjo eiti aštuntasis Lietuvos Prezidentas. Prezidento priesaiką priėmė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

Skaityti daugiau...

Utenos apskrities VPK Molėtų r. policijos komisariate tam tikra prasme jau sukaupta pamestų telefonų kolekcija... Joje - ir vertingi nauji „Samsung“ „Iphone“ telefonai, išmanusis moteriškas laikrodis bei keletas mygtukinių įvairių modelių telefonų. Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Andrius Janušas sakė, kad šių telefonų savininkų negalima atsekti, nes niekas dėl jų paieškos nesikreipė.

Skaityti daugiau...