Gyvenimas matant pokyčius – su Sąjūdžiu ir Molėtais širdyje

Artimesnės, netradicinės pažinties su rajono politikais „Vilnyje“ pokalbių skiltyse – Virgilijus Mozūra.
-Rajono politikoje, jeigu taip galima sakyti, esate jau labai seniai – nuo pat Lietuvos sąjūdžio pradžios, 1988 – ųjų spalio, kuomet pirmajame mitinge nešėte vėliavą... Vėliau kandidatavote į rajono tarybą tuometinės Tėvynės sąjungos sąraše, kuris dar nebuvo bendras su Krikščionių demokratų partija. Kas vedė tuomet į politiką ir kas masina joje dalyvauti dabar?
-Savotiška pradžia politikoje - nuo mažų dienų, kai augau šeimoje, kur kone kas vakarą buvo klausomasi „Amerikos balso“, „Vatikano radijo“. Vėliau, mokykliniais metais, susidomėjau mūsų tautos praeitimi, istorija, gaudavau „ smetoninių“ žurnalų, laikraščių. Dar vėliau į rankas patekdavo ir pogrindinė spauda (,,KB kronika“, „Aušra“). Studijų metais teko mokytis labai patriotiškame kurse - tarp draugų  diskutuodavome, domėjomės literatūra, kurios oficialiai nebuvo,  o Lietuvos istorijos egzaminą laikiau  pasiremdamas A. Šapokos „Lietuvos istorija“...
Prasidėjęs sovietinis Gorbačiovo perestroikos atlydis dar labiau atvėrė istorinę tiesą – su entuziazmu  gaudėme kiekvieną „ Gimtojo krašto“, „Komjaunimo tiesos“ (,,Lietuvos ryto‘‘) numerį, pažangią rusų periodiką.

 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ Nr. 4 sausio 15 d.

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą