Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai kuria darbo vietas

Utenos teritorinė darbo birža (TDB)  Molėtuose surengė  Vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI)  projektų, įgyvendintų  praėjusiais metais,  pristatymą, kuris  vyko "Senojoje užeigoje".  Beje, jos savininkas   Saulius Dirma dalyvavo VUI projekte.   Pasak Utenos TDB  direktoriaus E. Puodžiuko,  puiku tai, kad renginys skirtas pasidalinti gerąja patirtimi,  bendradarbiavimu, kurio dėka galima daug  nuveikti, juolab, kad yra projektai, kurie kartu su Darbo birža padeda plėsti verslą.  "VUI projektams 2014-ieji buvo sėkmingi. Projektai buvo įgyvendinami  penkiuose  apskrities rajonuose, ir jų dėka įkurtos 34 darbo vietos," - kalbėjo E. Puodžiukas Visoje apskrityje VUI projektų įgyvendinimą apžvelgė bei projektus pristatė Utenos  TDB direktoriaus pavaduotojas A. Sipavičius, paminėjęs, kad VUI projektai yra skirti naujų darbo vietų sukūrimui ir įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių  skaičius yra didesnis negu šalies vidurkis. "Pernai metais VUI projektų įgyvendinimui buvo patvirtintos visos Utenos apskrities savivaldybės. Akivaizdu, kad ir šiemet juos įgyvendinti Utenos apskrityje galimybės išlieka, - kalbėjo  A. Sipavičius, akcentavęs, kad  subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali  viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių VUI projektų konkurso paskelbimo dienai (pernai maksimali parama buvo 40  tūkst. Lt), o paramos gavėjas privalo savo lėšomis padengti ne mažiau  kaip 35 proc. visų projekto išlaidų.  
 
 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ nr. 16 vasario 24 d.

 

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą