1920 metais rugsėjo 22 dieną pirmą kartą Giedraičiuose duris atvėrė vidurinė keturių klasių mokykla. Tos dienos rytą mokyklos slenkstį peržengė 19 pirmos ir 11 antros klasės mokinių, direktorė  buvo Malvina Valeikienė, mokytoja Milda Bulotaitė, kunigas Vaclovas Giedrys ir sargas Vladas Sasnauskas.
Prabėgus lygiai  100 metų, saulėtą rugsėjo 22 dieną jau daug didesnė gimnazijos bendruomenė paminėjo gražų jubiliejų.

Skaityti daugiau...

Vyresnio amžiaus žmonėms internetas tampa kasdieninio gyvenimo dalimi. Bibliotekos, turėdamos glaudų ryšį su vietine bendruomene ir technines galimybes, taip pat turi geras sąlygas paskatinti gyventojus aktyviau naudotis kompiuterių ir interneto galimybėmis kūrybiniams sumanymams įgyvendinti ir problemoms spręsti įvairiose gyvenimo sferose. Net ir neturėdami kompiuterio namuose, gyventojai gali prisijungti prie virtualaus pasaulinio tinklo ir nemokamai gauti naudojimosi juo mokymus ir (ar) konsultacijas – tam atviros visos  šalies viešosios bibliotekos įvairiuose miestuose ir miesteliuose. Tačiau atverdami interneto galimybes bibliotekų darbuotojai kartu įspėja – virtualioje erdvėje būtina elgtis saugiai ir žinoti tam tikras taisykles.

Skaityti daugiau...

Molėtų gimnazija, kaip partnerė, dalyvauja programos „Erasmus+“ KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais - pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2018 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių dvejų metų trukmės projekte „Security in ICT“, kurio koordinatorius yra EDUCA Pardubice - Stredni odborna skola, s.r.o. (Čekija), o partneriai: Institut de l'Ebre (Ispanija), Molėtų gimnazija (Lietuva), Obchodna akademija (Slovakija), AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAMIO DE GOES – ALENQUER (Portugalija). Projekto tikslas – tobulinti mokinių žinias, kompetencijas ir gebėjimus saugiai naudojant IT (informacines technologijas) įvairiose srityse bei ugdyti verslumo įgūdžius, tobulinti mokytojų kompetencijas naudojant IT ugdymo procese.

Skaityti daugiau...

Molėtų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris įvyko praėjusį penktadienį, atšaukus iki rugsėjo 6 dienos viešus renginius uždarose ir atvirose erdvėse, didelių iškilmių nebus ir Rugsėjo pirmosios proga.


Skaityti daugiau...

Neįprastas ir netradicinis Molėtų rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarimas buvo surengtas rajono savivaldybės salėje, į kurį sukvietė Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Kralikevičius. Toks darbinio pobūdžio pasitarimas surengtas mokslo metų išvakarėse, mat jie prasidės įprastu būdu, tačiau teks vykdyti Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų reikalavimus dėl saugaus ugdymo proceso organizavimo. „Klausimų daug, o atsakymai ne į visus yra,“ - sakė V. Kralikevičius.
Pasitarime kalbėta bei diskutuota apie ugdymo proceso organizavimą atsižvelgiant dėl epidemiologinės situacijos suformuotus reikalavimus ir nuotolinio mokymosi peripetijas.

Skaityti daugiau...