Praėjusį ketvirtadienį surengtas eilinis rajono tarybos posėdis, kuris išsiskyrė neįprastai trumpa 14 klausimų darbotvarke, kurių sprendimams priimti prireikė irgi rekordiškai nedaug laiko – šiek tiek daugiau nei pusvalandžio. Mat ir šiuokart viskas buvo aptarta komitetų posėdžiuose, o ir diskusinių  klausimų nebuvo.

Skaityti daugiau...

Praėjusį ketvirtadienį įvykęs rajono tarybos posėdis pasižymėjo tuo, kad visi pateikti svarstymui klausimai buvo priimti vienbalsiai, ko, ko gero, dar nėra buvę. Tad administracijos direktoriui Sigitui Žviniui beliko posėdžio gale tik padėkoti politikams už tokį darnų darbą ir administracijos darbuotojams – už kvalifikuotai parengtus sprendimų projektus. Tiesa, po diskusijų komitetuose, kurių posėdžiai šiuokart buvo transliuojami tiesiogiai, vieno klausimo darbotvarkėje nebeliko.

Skaityti daugiau...

Praėjusį ketvirtadienį vykęs eilinis rajono tarybos posėdis pagal prieš tai  surengtuose komitetų posėdžiuose vykusias diskusijas signalizavo, jog bus  karšta. Aišku, ne visuose komitetuose būta diskusijų, išsamaus nagrinėjimo, net kai kur susidarė įspūdis, kad ne visi ir rengiasi posėdžiavimui. Bet gal tai tik pirmas paviršutiniškas įspūdis...
Posėdis pradėtas rajono mero Sauliaus Jauneikos pateikiama veiklos ataskaita. Rajono vadovas, ją pristatęs komitetuose, ir šiuokart ėmėsi trumpo, greito ir aiškaus pranešimo, kuriame išskirti pasiekimai, problemos, tendencijos. Pradėta nuo demografinės situacijos, kuri neoptimistinė, nes gyventojų skaičius stabiliai mažėja, didėja mirtingumas.

Skaityti daugiau...

Kovą nieko svarbiau pasaulyje nebuvo – visų dėmesį prikaustė Ukrainos kova su agresoriumi Putinu, brutaliai ir nežmoniškai siekiančiu užgrobti jos žemes. Kremliaus chunta siautėja: leidžia šimtus raketų, žudo niekuo dėtus žmones, sprogdina mokyklas, ligonines, grobia žmones, prievartauja moteris...  Pasaulis pakilo už taiką Ukrainoje.

Skaityti daugiau...

Jauniausias rajono tarybos narys Gytis Vercinskas, praverdamas “Vilnies“ duris pokalbiui, kuriame sutarėme kalbėti apie opoziciją, jos dažną sprendimą balsuojant vieningai susilaikyti ir pan., prasitarė, jog dabar kaip niekad svarbu vienybė, ir galbūt kalbėti apie nesutarimus, nors jie ir politiniai, ne laikas... Bet juk gyvenimas eina į priekį, nepaisant to, kad visai netoli vyksta karas, o mes mobilizavomės į pagalbą, priimame karo pabėgėlius, aukojame pinigų, daiktų. Sprendimai priimami kasdien, jie lemia mūsų gyvenimo kokybę, sprendžia daugybę būtiniausių mūsų rajono veiklų tęstinumą, sudaro sąlygas augti, plėstis, tobulėti, sykiais – atvirkščiai... Bet čia jau kaip vertinsi...

Skaityti daugiau...