Savaitgalyje Alantos trečiojo amžiaus universiteto skyriaus klausytojai susirinko į gražiai išpuoštą Gintauto Kadūno vasarvietę Runionyse prie Kėgžlio ežero. Buvo gera susitikti, pabūti kartu ežero gaivoje, pasitarti dėl skyriaus veiklos artimiausiu metu. Džiugiai sutikome atvykusius Leonijos Ožekauskienės vokalinio – instrumentinio ansamblio dainorėlius „Alantiškius“.

Skaityti daugiau...

Keramikų susirinkimas, susitikimas „Meniškame kaime“, kuris įsikūręs Molėtų priemiestyje, visada padovanoja kūrybinį džiaugsmą čia susiburiantiems kūrėjams. Jau ne kartą esame rašę apie čia susiburiančius keramikus, kurių stovykloje gimsta nauji darbai, įgyjama draugų, bičiulių, dalijamasi patirtimis ir patarimais. Šį kartą keramikai į „Menišką kaimą“ buvo pakviesti projekto organizatorės Linos Dieninės, o sumanymas –sukurti  molio suvenyrus Molėtų kraštui.

Skaityti daugiau...

Penktadienio vakarą susirinkus Inturkės miestelio sambūriams skirtoje erdvėje po atviru dangumi, ne vieną stebino svečių gausa. Nors, atvirai pasakius, per Žolinę čia susirenkama tradiciškai gausiai, mat puoselėjama graži tradicija - kraštiečių šventė. Ir jaunas, ir senas, ir mažas, ir didelis čia buvo laukiami.

Skaityti daugiau...

Ne tik dabar gyvenantys Videniškiuose, bet ir kilę iš šio krašto, šeštadienį sugūžėjo į tradicinę kas penkeri metai rengiamą kraštiečių gegužinę, kuri, kaip sakė Videniškių seniūnė Genovaitė Mozūrienė, rengti buvo pradėta dar 2000 - aisiais.

Skaityti daugiau...

Iš esmės į šį klausimą jau 2007 metais atsakė kraštietis, inžinierius Jovitas Jankauskas, visus objektus sudėjęs į knygelę „Skudutiškio krašto lankytinos vietos“. Šviesios atminties  (miręs 2015 m.) alantiškis tokiu būdu norėjo atsidėkoti ir savo mokytojui Mykolui Šeduikiui, su kuriuo 1940 m. pavasarį, būdamas V skyriaus mokiniu, dalyvavo dviejų dienų pažintinėje kelionėje. „Rytojaus dieną, per Spulių k., Verpeto kalną ir dvarą,  patenkinti ir pilni įspūdžių, grįžome atgal. Pakeliui į Alantą palei Trako k., pamiškėje dar  užtikome stovyklaujančius čigonus,“ – rašo knygelės įvade jos autorius, tikėdamasis, kad šis jo darbas pasitarnaus ir mokytojams, ir mokiniams, padės pažinti savo kraštą ir jo istoriją.

Skaityti daugiau...