Trečius metus pirmas liepos sekmadienis Lietuvoje pažymimas kaip Globėjų diena. Šia proga Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai pirmą kartą organizuoja renginių savaitę globai ir įvaikinimui viešinti. Budintis globotojas tai - asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, atliepia jo poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šiuo metu Molėtų rajone yra trys budinčios globotojos. Tačiau toks globotojų skaičius vis dar nepakankamas. Pasiryžtančių į savo šeimą priimti iš nesaugios biologinės šeimos paimtus vaikus mūsų savivaldybėje vis dar trūksta.

Skaityti daugiau...

Vėžlys, gaidys ir akvalangas... Tiesą sakant – tie trys dalykai tarpusavy neturi nieko bendra, bet jie pirmieji, atėję į galvą kaip vaizdiniai spaudos, radijo ir televizijos  palyginimui. Visiems jiems, daugiau ar mažiau, buvo pranašautos mirtys, bet, atrodo, kad jie – ilgaamžiai ir taip lengvai nepasiduodantys jokioms pranašystėms. Nors juos valdo ir jais naudojasi patys žmonės, bet ilgainiui šie informacijos produktai  tampa „gyvais organizmais“, be kurių būtų sunku įsivaizduoti visas tris laiko – praeities, dabarties ir ateities formas. Šįkart -apie  radiją, o jis man asocijuojasi su gaidžiu, kurio skardžiabalsį  „ kakariekū“ retai kur beužgirsi...

Skaityti daugiau...

Penktadienį į posėdį buvo susirinkusi Molėtų rajono savivaldybės Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija (pirmininkė Aldona Rusteikienė). Kaip informavo būsto žmonėms su negalia pritaikymą administruojanti Rasa Karūžaitė, komisija nusprendė pritaikyti šešis būstus neįgaliesiems, gyvenantiems Molėtų mieste ir rajone.

Skaityti daugiau...

Lietuvos gyventojų trėmimai vyko 1940–1953 m. 1948 m. iš Alantos apylinkių  Duobinių kaimo buvo išvežtos ūkininkų Bražėnų, Barizų šeimos, iš Laičių kaimo – Juočių ir Katinų.
Šepečių šeimos likimas. Nujausdami tremties tikimybę, ūkininkų Adelės ir Jono Šepečių šeima, turėjusi daugiau nei 40 ha žemės, slapstėsi pas kaimynus. Daug išgyvenimų teko šeimai, kai tvarkingų ūkininkų ūkis buvo nubuožintas, šeimininkams palikus 5 ha žemės, teko mokėti valstybei mokesčius pinigais, maisto produktais. Namuose nakvoti likdavo tik ūkio šeimininko Jono motina Elena Vėžienė.

Skaityti daugiau...

Antradienį Balninkuose surengti sveikos gyvensenos ir pažintinių trasų kūrimo mokymai, kurių tikslas – populiarinti ėjimą. Susirinkusius į mokymus balninkiečius pirmiausia pasveikino Turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Daiva Kulienė, linkėjusi puikios nuotaikos ir atrasti iš naujo ėjimą.

Skaityti daugiau...