Sako, per šimtą metų gimsta ir užauga keturios žmonių kartos, bet jų visų atstovams retai kada pasiseka susėsti prie bendro stalo. O štai Rita Vileišytė-Bagdonienė, Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 16-osios Akto signataro  Jono Vileišio dukra, iš JAV į Lietuvą buvo atskridusi minėti savojo 100-ečio jubiliejaus. Gimtadienio šventėje Vilniaus senamiestyje dalyvavo daug sveikintojų, tarp kurių buvo ir Molėtų krašto muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, padovanojusi jubiliatei pačios rengtą knygą „Molėtai 1918-2018“. Molėtų viešosios bibliotekos vardu poniai R. Vileišytei- Bagdonienei sveikinimą buvo išsiuntusi  ir Nijolė Stančikienė, kuruojanti Molėtų literatų veiklą ir kurios bendrų paskatų su Lietuvos radijo žurnaliste, kraštiete Vita Ličyte dėka, audiogidas Girsteitiškio dvaro vietomis atsirado ir Molėtų bibliotekos svetainėje... 

Skaityti daugiau...

Trečius metus pirmas liepos sekmadienis Lietuvoje pažymimas kaip Globėjų diena. Šia proga Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai pirmą kartą organizuoja renginių savaitę globai ir įvaikinimui viešinti. Budintis globotojas tai - asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, atliepia jo poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šiuo metu Molėtų rajone yra trys budinčios globotojos. Tačiau toks globotojų skaičius vis dar nepakankamas. Pasiryžtančių į savo šeimą priimti iš nesaugios biologinės šeimos paimtus vaikus mūsų savivaldybėje vis dar trūksta.

Skaityti daugiau...

Vėžlys, gaidys ir akvalangas... Tiesą sakant – tie trys dalykai tarpusavy neturi nieko bendra, bet jie pirmieji, atėję į galvą kaip vaizdiniai spaudos, radijo ir televizijos  palyginimui. Visiems jiems, daugiau ar mažiau, buvo pranašautos mirtys, bet, atrodo, kad jie – ilgaamžiai ir taip lengvai nepasiduodantys jokioms pranašystėms. Nors juos valdo ir jais naudojasi patys žmonės, bet ilgainiui šie informacijos produktai  tampa „gyvais organizmais“, be kurių būtų sunku įsivaizduoti visas tris laiko – praeities, dabarties ir ateities formas. Šįkart -apie  radiją, o jis man asocijuojasi su gaidžiu, kurio skardžiabalsį  „ kakariekū“ retai kur beužgirsi...

Skaityti daugiau...

Penktadienį į posėdį buvo susirinkusi Molėtų rajono savivaldybės Būsto pritaikymo žmonėms su negalia komisija (pirmininkė Aldona Rusteikienė). Kaip informavo būsto žmonėms su negalia pritaikymą administruojanti Rasa Karūžaitė, komisija nusprendė pritaikyti šešis būstus neįgaliesiems, gyvenantiems Molėtų mieste ir rajone.

Skaityti daugiau...

Lietuvos gyventojų trėmimai vyko 1940–1953 m. 1948 m. iš Alantos apylinkių  Duobinių kaimo buvo išvežtos ūkininkų Bražėnų, Barizų šeimos, iš Laičių kaimo – Juočių ir Katinų.
Šepečių šeimos likimas. Nujausdami tremties tikimybę, ūkininkų Adelės ir Jono Šepečių šeima, turėjusi daugiau nei 40 ha žemės, slapstėsi pas kaimynus. Daug išgyvenimų teko šeimai, kai tvarkingų ūkininkų ūkis buvo nubuožintas, šeimininkams palikus 5 ha žemės, teko mokėti valstybei mokesčius pinigais, maisto produktais. Namuose nakvoti likdavo tik ūkio šeimininko Jono motina Elena Vėžienė.

Skaityti daugiau...