Rajono metinės veiklos ataskaitos -LR Prezidentės metinio pranešimo fone

Praėjusį ketvirtadienį rajono politikams susirinkus į eilinį posėdį, dar prieš jo pradžią juokauta, kad mūsų meras ir rajono savivaldybės administratorius su savo metinės veiklos ataskaitomis(kas buvo skelbta darbotvarkėje) paskatino ir prezidentę imtis metinio pranešimo...
TYLOS MINUTE pagerbtas neseniai Amžinybėn iškeliavusio ilgamečio Suginčių seniūnijos seniūno Jono Pusvaškio atminimas. 
PREZIDENTĖS PRANEŠIMAS. Kadangi rajono tarybos posėdžio startas sutapo su Prezidentės metinio pranešimo, beje, jau penktojo ir paskutinio šioje kadencijoje transliacijos pradžia, trumpai pasitarus, bendru visų pritarimu darbotvarkės klausimų svarstymas nukeltas po transliacijos, visiems sutelkiant dėmesį į ekraną. LR Prezidentė D. Grybauskaitė savo pranešimą trumpai apibūdino, kaip apžvalgą kuo esame stiprūs ir kur vis dar pažeidžiami. 2014 metų pranešimas neišvengiamai buvo išskirtinis. Jis apibendrino pirmąją Prezidentės kadenciją, be to, skaitomas itin įtemptoje  tarptautinėje atmosferoje. Prezidentė skaitė paprastą ir aiškia kiekvienam kalba parašytą keliasdešimties minučių pranešimą, kuriame akcentuota, jog Lietuvoje per jos vadovavimo metus gyvenimas pasikeitė į gerą. Visi padrąsinti dėl sėkmingai vykdomos mūsų užsienio politikos, kuri yra konstruktyvi, kas leidžia pasikliauti politiniais partneriais... Kalbėdama apie vidaus politiką ir nuveiktus darbus Prezidentė nuolat akcentavo vis daugiau nuveikiamų gerų darbų, gerėjančią apie institucijas žmonių nuomonę ir pan. Galbūt todėl pranešimas kai kuriose vietose  atrodė lyg būtų puiki rinkimų kalba, teigianti, jog keisti politinio kurso nereikia.
JUBILIEJUS. Išlaikant tradicijas jubiliejaus proga sveikinti tarybos narius ir savivaldybės įstaigų vadovus, šiuokart nuoširdūs linkėjimai, kad lydėtų asmeninė ir darbinė sėkmė, sveikata bei subalansuoti kolektyvą tolesniems darbams tarybos ir savivaldybės administracijos vardu buvo skirti Kūno kultūros ir sporto centro direktoriui Kęstučiui Vaicekauskui. Jubiliatas, sveikinimus priėmęs kaip dėmesį visam kolektyvui ir sportui, dėkojo bei kvietė į tądien vykusias svarbiais "TiuMeno - Ežerūno" komandos varžybas, kuriose krepšininkams reikėjo visų palaikymo...
MERO ATASKAITA. Pateikdamas savo veiklos už praėjusius metus ataskaitą rajono meras S.  Žvinys trumpai apžvelgė visas kryptis, kviesdamas visus įvertinti nuveiktus darbus, teikti pastabas ir pan., priminęs, jog savivaldai nustatyta 44 savarankiškos ir 37 valdžios deleguotos funkcijos. Pranešimo pradžioje užsiminta apie tai, kad visus metus savivaldybės tarybos sudėtis ir valdančioji dauguma, kurią sudaro keturios partijos, nekito, nors ir buvę tam užmačių. Taipogi meras priminė, jog opozicija buvo pasiskelbusi tik Darbo partija.  Išskirti svarbiausi tarybos priimti sprendimai, kurie tiesiogiai paveikė rajono gyvenimą ir buvo priimti didžiąja balsų dauguma. 
 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ nr. 25 balandžio 1 d.

 

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą