Biudžetas patvirtintas - gyvenimas tęsiasi...

...Praėjusį ketvirtadienį surengtas vienas svarbiausių rajono tarybos posėdžių, kuriame priimtas pats aktualiausias rajono dokumentas - patvirtintas 2014 metų biudžetas. Tačiau pradėta ne nuo jo, o nuo linkėjimų kolegai Stasiui Pajedai jubiliejaus proga. Jam padėkota už aktyvią politinę veiklą, pilietinę poziciją, linkint dar daug gerų darbų ir stiprios sveikatos... 

Giedraičių bendrasis planas. Jį pristatė plano rengėjų grupės vadovė VGTU Teritorijų planavimo instituto prof. M. Burinskienė, jau tapusi nuolatine savivaldybės partnere, rengiant bendruosius rajono gyvenviečių ir miesto planus. Pasak pranešėjos, Giedraičių miestelio teritorijos bendrasis planas - pirmasis, kuris buvo rengiamas pagal naują Teritorijų planavimo įstatymą, o tai leis gyventojams, būsimiems statytojams pajusti kai kurių privalumų, pavyzdžiui, nebereiks rengti detaliųjų planų, nes viskas jau yra bendruosiuose sprendiniuose. Kaip sakė plano rengėja, prie Giedraičių prijungiamas Variatkos kaimas, kurio dalis jau seniai buvo miestelyje, kam pritarė gyventojai ir posėdyje dalyvavęs seniūnas. Pabrėžta, kad miestelyje būtina didinti verslumą, išryškinta tendencija, jog gyventojai nori kurtis prie Kiemento ežero. Giedraičių miestelio teritorijos bendrojo plano tikslas buvo suformuoti miestelio ir gretimų teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos koncepciją, prioritetu nustatyti rekreacinės - pažintinės  infrastruktūros vystymą, suformuoti miestelio teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, atlikti teritorijos funkcinį zonavimą, ekologinę pusiausvyrą ir t.t. Pasak Giedraičių seniūno V. Valansevičiaus, planas buvo viešai keletą kartų svarstytas, esminių pakeitimų nedaroma, todėl jam pritarta. Rajono vyr. architektas G. Putvinskas taipogi sakė, jog susitikimuose su visuomene buvo keliama daug problemų, tačiau dauguma jų nesusiję su rengiamu planu.
Dviračių takų infrastruktūros plėtra. Taryba po trumpų diskusijų patvirtino dviračių takų infrastruktūros plėtros specialųjį planą, kurį pristatė UAB "Urbanistika" inžinierius Vytautas Dumbliauskas. Pasak jo, atliktas didžiulis darbas, apžvelgti jau įrengti takai ir išanalizuota, kur jie galėtų būti, numatytas bendras dviračių takų tinklo rajone vaizdas, atsižvelgiant į esamus nacionalinius, regioninius ir vietinius kelius. Inžinierius akcentavo, kad tai, kas numatyta, yra optimalus variantas, kuris, reikia tikėtis, atėjus naujam programavimo laikotarpiui, sulauks finansavimo. Tuo tarpu vyr. architektas G. Putvinskas papildė, kad, rengiant dviračių tinklo specialųjį planą, labai griežtos pozicijos laikėsi Kelių direkcija, nesileidusi į jokius kompromisus, pavyzdžiui, dėl dviračių tako link Etnokosmologijos centro palei magisralinį kelią (betonkelį).
 

Daugiau skaitykite „Vilnies“ nr. 18 kovo 4 d.

 

Komentarai 

Komentarų nėra

Rašyti komentarąApsaugos kodas
Įveskite atsakymą